XII Results

XII RESULT


SCHOOL TOPPERS
GOKULAPREYA.S 1184
NITHYASRI.I 1183
KANISHKA.S 1182
SUBJECT WISE TOPPERS
TAMIL (196/200)
GOKULAPREYA.S
FRENCH (198/200)
DURGADEVI.N KANISHKA.S MAAHIRA ALMAS S
NITHYASRI I SNEHA T SOWMYAA PARVATI
VARSHANIE P N
ENGLISH (192/200)
KEERTHANA.M SRUTHI.B
PHYSICS (198/200)
NESIKA.D SNEHA.K
CHEMISTRY
HARINI.D NESIKA.D
MATHEMATICS
SNEHA.K
BIOLOGY
NESIKA.D
COMPUTER SCIENCE
DURGADEVI N
BUSINESS MATHS
GOKULAPREYA S
ECONOMICS
GOKULAPREYA S
ACCOUNTANCY
ABIRAMI S
AISHWARYA DEVI M
BHAVYA SRI D
GOKULAPREYA S
GOWSHIKA M R
KANISHKA S
MAAHIRA ALMAS S
MANGALA DEVI G
MONISHA V
NANTHITHA S S
NITHYASRI I
RHASIKA M
SHAHANA J
SHANMATHI K
SHARANYA U
SOWMYAA PARVATI
SUDHA V
SUPARAKA T
VARSHANIE P N
COMMERCE
AKHSHAYA P
GOKULAPREYA S
GOWSHIKA M R
KANISHKA S
SHREYA S
MAAHIRA ALMAS S
MEENAKSHIRADHA A
MONISHA V
NANTHITHA S S
NITHYASRI I
SHAHANA J
SHANMATHI K
SHARANYA U
SNEHA T
SOWMYAA PARVATI
SRI KEERTHI R
SUVITHA B
VARSHANIE P N
welcome to salem