Academic X Results 2021-2022

X RESULT 2021 - 2022


SCHOOL TOPPERS


HEARTY CONGRATULATION TO THE SCHOOL TOPPERS
DAKSHAYANI R N R(486)

DHAKSANA R (494/500)

SITHARA I (490)

SITHARA I (490/500)

DHAKSANA R (494)

DAKSHAYANI R N R (486 /500)

SUBJECT WISE TOPPERS
TAMIL (97/100)
AAKARSHANA R
DHAKSANA R
HANSALAKHI U
ENGLISH (99/100)
PRADHIYUKSHA G
MATHS (100/100)
DHAKSANA R
SHANJANA M K
SITHARA I
SCIENCE (100/100)
ANUVINDA S
DAKSHAYANI R N R
DHAKSANA R
DHANISTHA S
HANSALAKHI U
JENIFER M
SHANJANA M K
SHREYA R
SITHARA I
VARSHINI P
SOCIAL SCIENCE (100/100)
DAKSHAYANI R N R
KAVYA BASKAR
REKSHITHA T M
welcome to salem