X Result

SSLC SCHOOL TOPPERS – 2017-18


X RESULT
1. KEERTHANA R 490
2. KAVIPRIYA J 489
3. ANUSHREE V 488
4. SADHANA V 488

SUBJECT WISE TOPPERSSCIENCE (99)
1. ANJALI LAKSHMI R P
2. HEMASRI S
3. KEERTHILAKSHMI S
4. MADHUSSHREE S
5. NIKITHA G
6. NITHYA SHREE R
7. PRAMITHA S S
8. PREETHI C
9. PREETHI C
10. RACHEL P
11. SADHANA V
12. SHRIVARSHINI S S
13. SNEHAA C
SOCIAL (100)
1. ANUSHREE V
2. BHARATHI S
3. KAVIPRIYA J
4. KEERTHANA R
5. KEERTHILAKSHMI S
5. VARSHAVARDHANA C
welcome to salem